Czy strój Edyty Herbuś był odpowiedni na galę Viva Comet?

25/02/2011 9:47

Edyta Herbuśfot. ONS