Czy strój Edyty Herbuś był odpowiedni na galę Viva Comet?
25/02/2011 9:47

Edyta Herbuśfot. ONS